Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Dozidava vrtca v Škofijah

Namen investicije je dozidava obstoječega vrtca za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno – varstvene dejavnosti v 8 oddelkih, od tega 2 za prvo in 6 za drugo starostno obdobje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Kratek opis operacije: Namen investicije je dozidava obstoječega vrtca za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno – varstvene dejavnosti v 8 oddelkih, od tega 2 za prvo in 6 za drugo starostno obdobje. Dozidava obstoječega vrtca v skupni velikosti 518,75 m2 površin, zagotovitev enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok in ustrezne varnostne pogoje za izvajanje dejavnosti. Doseči učinkovito in racionalno delovanje vrtca, kvaliteten vzgojni proces ter zagotoviti nova delovna mesta.

 

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanjaSVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

Maj 2009 - December 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 746.718,34 EUR
Lastna sredstva MOK: 586.068,34 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 160.650,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 160.650,00 eur