Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja

Celotna energetska sanacija objekta, s ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov.

Izvedba potrebnih investicijskih ukrepov za celotno sanacijo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v javni stavbi, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja stavbe, ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Projekt zajema sanacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo strehe, delno prenovo notranjosti stavbe, instalacije razsvetljave in vgradnje svetil, elektromotornih pogonov in elektrotoplotnih postrojev, komunikacijske instalacije, nadzorno krmilni sistem in monitoring porabe energije, ukrepe na ogrevalnem sistemu, prezračevalni sistem, ukrepe za proizvodnjo energije pridobljene iz obnovljivih virov.

Glavni cilj projekta je izvedba potrebnih investicijskih ukrepov za celovito sanacijo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v javni stavbi z namenom funkcionalnega izboljšanja in energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov električne energije in vzdrževanja ter zmanjšanja toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Rezultati projekta:

  • Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja: 1.655 m2
  • Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote iz OVE: 25,20 kW

Dve leti po zaključku operacije:

  • Letni prihranek končne energije: 117.510,00 kWh
  • Letno zmanjšanje porabe primarne energije: 184015,00 kWh
  • Letno povečanje proizvodnje energije iz OVE: 50.910,00 kWh
  • Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2: 28,00 ton

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://evropskasredstva.si/ 

Časovna izvedba projekta

December 2021 - September 2023

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.769.838,67 EUR
Lastna sredstva MOK: 1.310.900,57 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 458.938,10 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 458.938,10 eur