Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela, enota Prisoje

Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Opis projekta: Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.

 

 

Sklad: Kohezijski sklad

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2014 - September 2018

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 713.005,77 EUR
Lastna sredstva MOK: 555.324,03 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 157.681,74 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 157.681,74 eur