Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri

Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela, enota Prisoje

Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Opis projekta: Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.

 

 

Sklad: Kohezijski sklad

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2014 - September 2018

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 713.005,77 EUR
Lastna sredstva MOK: 555.324,03 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 157.681,74 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 157.681,74 eur