Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper

Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev učencev.

 

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

Junij 2014 - Oktober 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 837.506,57 EUR
Lastna sredstva MOK: 278.067,15 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 559.439,42 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 559.439,42 eur