Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Dušana Bordona Semedela

Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, doseženo zmanjšanje porabe toplotne energije ter povečanje prihrankov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, doseženo zmanjšanje porabe toplotne energije ter povečanje prihrankov. S sanacijo je bila omogočena boljša kvaliteta učnega procesa ter izboljšanje bivalnega okolja učencev. Izvedena je bila izolacija fasade, izolacija in zamenjava poševne in ravne strehe, zamenjava stavbnega pohištva ter zunanja senčila na južno orientiranih oknih, izolacija stropa v prostoru desno od kotlovnice, notranja in zunanja izolacija vkopanega zidu.

 

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

December 2012 - November 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 872.384,35 EUR
Lastna sredstva MOK: 468.011,61 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 404.372,74 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 404.372,74 eur