Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade

Z izvedbo investicije je bila na predmetni stopnji izolirana fasada, izolirana streha z notranje strani, zamenjano stavbno pohištvo, postavljena zunanja senčila, izvedeno je bilo prezračevanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto učnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila na predmetni stopnji izolirana fasada, izolirana streha z notranje strani, zamenjano stavbno pohištvo, postavljena zunanja senčila, izvedeno je bilo prezračevanje. Na razredni stopnji je bila izolirana streha, postavljena so bila zunanja senčila in toplotna črpalka.

 

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Timotej Pirjevec, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

September 2012 - November 2013

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 683.016,56 EUR
Lastna sredstva MOK: 183.287,40 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 499.729,16 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 499.729,16 eur