Energetsko učinkovita sanacija Vrtca Koper enota Kekec

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, izolirane in na novo prekrite strehe, menjava vrat.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto vzgojno izobraževalnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, izolirane in na novo prekrite strehe, menjava vrat.

 

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja:  SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

Junij 2013 - September 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 251.762,98 EUR
Lastna sredstva MOK: 99.655,21 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 152.107,77 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 152.107,77 eur