Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru

Izgradnja kolesarske povezave ter navezave na obstoječo kolesarsko mrežo na odseku na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja.

Zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev in pešcev, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom.

Cilji investicije:

  • zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje v mestu,
  • povečanje deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,
  • povečanje prometne varnosti in občutek varnosti kolesarjev,
  • razvoj trajnostne mobilnosti,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • izboljšanje kakovosti zraka v mestih,
  • boljša povezljivost urbanih območij z njihovim zaledjem,
  • zmanjšanje prometnih zastojev,
  • izboljšanje kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih.

Rezultati projekta:

Projekt zajema gradnjo ustrezne kolesarske povezave ter navezavo na obstoječo kolesarsko mrežo, vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave na odseku na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja v dolžini cca 227,78m.

 

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://www.ekosklad.si/

Časovna izvedba projekta

Oktober 2019 - Julij 2021

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 206.311,04 EUR
Lastna sredstva MOK: 76.791,70 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Eko sklad : 129.519,34 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 129.519,34 eur