Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan – Guci

Celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 240.757,21 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 83.762,12 €

Datum izvajanja operacije: 2012

Časovna izvedba projekta

Januar 2012 - December 2012

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 240.757,21 EUR
Lastna sredstva MOK: 156.995,09 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 83.762,12 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 83.762,12 eur