Koper zelena destinacija

Koper je aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija, kjer se prepletata obmorsko zgodovinsko mesto in zeleno podeželje.

Zeleni značaj destinacije se odraža in uresničuje tudi v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma. Koper je leta 2018 prejel srebrni znak Slovenia Green Destination, ki velja za mednarodno priznano oceno kakovosti in trajnosti ter obenem zavezo k zeleni prihodnosti. Leta 2021 pa so ob ponovni presoji ocene trajnosti destinaciji podelili okoljski znak Slovenia Green Destination Gold.

Posebne oziroma edinstvene naravne vrednote, ki pomembno vplivajo na zeleni značaj destinacije so:

  • Naravni rezervat Škocjanski zatok na prehodu iz mesta na koprsko podeželje, ki velja za največje polslano močvirje v Sloveniji in zavarovano ter ekološko pomembno območje.
  • Kraški rob oziroma pokrajina, kjer se kraška planota spusti v flišno pokrajino slovenske Istre. To območje zaznamujejo izjemna živalska in rastlinska raznovrstnost ter naravno plezališče.
  • Dolina reke Rižane, ki velja za najbolj vodnato reko koprskega zaledja in pomemben vir pitne vode.
  • Gričevnato zaledje Kopra, ki ga zaznamuje privlačna pokrajina z bogato ponudbo aktivnosti za preživljanje prostega časa.
  • Dolina reke Dragonje, ki jo je izoblikovala reka s svojimi pritoki in jo zaznamujejo slikoviti slapovi, na pobočjih oljčni nasadi, vinogradi in sredozemsko rastje.
  • Morje z obalo, ki ga zaznamujejo kopalna območja in območja za rekracijo in aktivno preživljanje prostega časa.

Tudi sicer je trajnostni turizem ena od ključnih strateških točk vizije razvoja turizma v destinaciji Koper. Mestna občina Koper zato ozavešča in motivira turistične ponudnike v občini za uvajanje trajnostnih poslovnih modelov, pridobitev okoljskih certifikatov in razvoj zelenih inovativnih produktov.  Eden od teh je zagotovo trajnostno naravnan produkt – Istrski zajtrk. Kot primer inovativnih rešitev na področju trajnostnega turizma pa so Hiške slovenske Istre v Truškah, ki so prejele znak Slovenia Green Accomodation.

Destinacija Koper skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja uresničuje tudi v sklopu projekta Koper zdravo mesto.

In medtem ko je zeleno podeželje Kopra prepleteno s številnimi tematskimi kolesarskimi in peš potmi, ob katerih lahko obiskovalci po bliže spoznajo istrsko kulturo, kulinariko in lokalne prebivalce skozi vse leto, se v mestu pod krošnjami dreves v drevoredih, v parkih in ob obali sprehajalci lahko spočijejo ob morskem zraku in občudovanju modrine morja.

Tudi mesto v svojem osrčju skriva skrivnostne vrtove, ki se obiskovalcem običajno enkrat v letu odprejo v sklopu prireditve Odprti vrtovi Kopra.

 

Več:  https://visitkoper.si/o-kopru/koper-zeleno-mesto/

Časovna izvedba projekta

Januar 2021 - December 2024