Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza (FORTIS)

S projektom želimo izboljšati storitve javnega potniškega prevoza in uskladiti postopke uradov za promet v Sloveniji in Italiji.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta FORTIS je izboljšanje storitev javnega potniškega prevoza in uskladitev postopkov uradov za promet. Razvit bo skupni akcijski načrt za izboljšanje povezav javnega čezmejnega prometa in za promocijo medinstitucionalnega dialoga za lažje vzajemno spoznavanje upravnih postopkov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Sledila bo opredelitev in izvedba petih pilotnih aktivnosti s pomočjo katerih bo dokazana učinkovitost predlaganih storitev.  Namen je razširitev obstoječe avtobusne linije Koper–Milje in Koper–Trst, promocija integriranega avtobusnega prevoza med Italijo in Slovenijo z dodatnimi storitvami, kot je dnevna vozovnica za avtobus v Trstu in Ljubljani ali popusti na muzejske vstopnice ter pomorska povezava na čezmejnem območju. Sodelujoče institucije s ključnimi operaterji bodo tako podpirale čezmejno mobilnost s sklenitvijo sporazuma, da bi razširili in ohranili preverjene pobude. Pristojni organi bodo pri tem spoznali sosedove postopke registracije vozil in jih zbrali v spletnem portalu ter dali na voljo občanom. Stalna mreža sodelovanja projekta FORTIS bo potrjena in s sklenitvijo dodatnega protokola bo delovala tudi po zaključku projekta.

Vodilni partner:

  • Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI), Italija

Partnerji projekta:

  • Dežela Furlanija – Julijska Krajina (RFVG), Italija
  • Unioncamere del Veneto – Eurosportello (UCV), Italija
  • Mestna občina Koper (MOK), Slovenija
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Slovenija

Sklad: ESRR

 

 

Povezava na spletno stran projektahttps://www.ita-slo.eu/sl/fortis

Časovna izvedba projekta

Marec 2020 - Avgust 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 759.290,00 EUR
Vrednost projekta MOK: 123.325,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Italia-Slovenija : 123.325,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 646.204,00 eur
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Italia-Slovenija : 123.325,00 EUR