Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Urejanje označevanja tematskih poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih.

Namen operacije je tako ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih kot tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih in dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se bo povečala prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.

Z aktivnostmi bo omogočena ureditev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično krepitev gospodarstva na podeželju.

Rezultati operacije:

  • pravilnik o tematskih poteh,
  • register tematskih poti,
  • foto in video material za promocijo tematskih poti,
  • tiskovine (zemljevidi in knjižice) s predstavitvijo tematskih poti,
  • očiščene in vzdrževane tematske poti,
  • vzpostavljene nove tematske poti,
  • interaktivni zemljevid tematskih poti,
  • obnovljene grafike tabel tematskih poti.

Vodilni partner: Občina Piran

Partner operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankara, Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja

Časovna izvedba projekta

September 2018 - Julij 2021

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 137.565,49 EUR
Vrednost projekta MOK: 51.230,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 11.195,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje : 116.735,45 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 116.735,45 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 40.035,00 eur