Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa

Glavni cilj projekta je nakup in vpeljava dodatnih električnih vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa.

V okviru projekta bomo izvedli nakup in vpeljavo dodatnih električnih vozil za izvajanje javnega mestnega prevoza na območju MO Koper ter s tem slediti trendom trajnostne mobilnosti. Vzpostavljene bodo nove in okrepljene obstoječe linije javnega mestnega prometa ter tako zmanjšana količina škodljivih delcev kot tudi znižana raven hrupa. Projekt bo sofinanciran iz Ekosklada in delno iz projekta Multi-e, ki je sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope, v okviru programa IPE Blending 2017.

Cilji projekta:

 • dvigniti standard ponudbe potnikom v mestnem prometu,
 • omogočiti potnikom lažji dostop do ožjega mestnega območja,
 • s preusmeritvijo parkiranja dnevnih migrantov na obrobna P&R parkirišča razbremeniti parkirišča na ožjem območju mesta,
 • boljše povezovanje centra mesta s predeli mesta, katerih obstoječi mestni promet trenutno ne zajema. – zmanjšati obremenitve cestne infrastrukture z osebnimi vozili,
 • zmanjšati emisije toplogrednih plinov,
 • izboljšati kakovost zraka,
 • znižati raven hrupa,
 • izboljšati zdravje in kvaliteto življenja občanov,
 • izboljšati privlačnost mesta za turiste.

 

Rezultati projekta:

 • nabava treh električnih vozil za potniški promet,
 • uvedba najmanj ene nove linije linijskega javnega avtobusnega prevoza z električnimi vozili,
 • okrepitev prevozov na klic znotraj ožjega mestnega jedra.

Časovna izvedba projekta

Februar 2022 - Avgust 2023

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 509.940,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 90.843,26 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Eko sklad : 405.520,00 EUR
 • Instrument za povezovanje Evrope (IPE) : 13.576,74 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 419.096,74 eur