Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Novogradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Gradnja nove Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah. Za projekt je občina pridobila nepovratna državna sredstva v višini nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja skladno z normativi ter izboljšanje življenjskih in bivanjskih pogojev v podeželjski skupnosti ter tako prispevati k večji privlačnosti primestnega okolja in zmanjševanju razlik v stopnji družbenega razvoja med občinskim središčem in ostalimi naselji.

Rezultati projekta:

Zagotoviti nadomestne prostore za OŠ, porušiti obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole.

Zagotovljeno bo 4.745,70 m2 neto tlorisne površine zaprtih površin, od katerih je 2.103,06 m2 namenjenih pouku ter saniranje šolske telovadnice s skupno neto tlorisno površino 397,14 m2.

Časovna izvedba projekta

September 2021 - Februar 2023

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 10.540.228,78 EUR
Lastna sredstva MOK: 8.191.551,28 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : 2.348.677,50 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 2.348.677,50 eur

Povezava na spletno stran sofinancerja:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/