Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Novogradnja vrtca v Dekanih

Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževalnega procesa.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževalnega procesa. Zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok z izgradnjo vrtca za tri oddelke ter izgradnjo manjkajočih površin OŠ, ki bi omogočala vpis 17 oddelkov.

 

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 520.000,00 €

 

Časovna izvedba projekta

Avgust 2014 - Avgust 2018

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 2.329.117,68 EUR
Lastna sredstva MOK: 1.779.045,68 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 550.072,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 550.072,00 eur