Obnova avtobusne postaje

Z obnovo glavne avtobusne postaje bo Mestna občina Koper celovito pristopila k prometnim izzivom in trajnostnim rešitvam na področju urejanja prometa, predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja.

Glavni razlog za izvedbo omenjenega projekta je zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za trajnostno mobilnost ter zagotoviti skladnost obstoječe avtobusne postaje s preplastitvijo celotnega platoja avtobusne postaje površine cca 3.600 m2, zamenjava dotrajanih robnikov, pretlakovanje peronov, izdelava nadstrešnice nad peronom, dopolnitev oz. prilagoditev spremljajoče talne in vertikalne prometne signalizacije in spremljajoča urbana oprema, bodo zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost. S projektom se bo celovito pristopilo k prometnim izzivom in trajnostnimi rešitvami na področju urejanja prometa, predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja.

Glavni cilji, ki jih z izvedbo projekta zasledujemo:

 • Povečanje uporabe javnega potniškega prometa.
 • Izboljšanje ponudbe javnega prometa.
 • Izboljšanje dostopnosti javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo.
 • Izboljšanje podobe javnega potniškega prometa.

Rezultati projekta:

 • Urejeni varni dostopi do avtobusne postaje.
 • Omogočeno varno vstopanje oz. izstopanje potnikov.
 • Povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega (mestnega) okolja.
 • Zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost.
 • Posodobljena in dograjena gospodarska infrastruktura.
 • Prilagojeni prometni režim za boljšo funkcionalno dostopnost.

 

Povezava do sofinancerja: https://evropskasredstva.si/

Časovna izvedba projekta

Junij 2021 - Oktober 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 2.487.260,05 EUR
Lastna sredstva MOK: 1.428.049,21 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Kohezijski sklad : 900.329,21 EUR
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 158.881,63 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.059.210,84 eur

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: http://www.eu-skladi.si/