Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Ureditev osnovnih prostorskih pogojev stalne zbirke novejše zgodovine v Pokrajinskem muzeju Koper in nakup opreme, z namenom vzpostavitve sodobne stalne razstave novejše zgodovine.

Stalno zbirko novejše zgodovine, z naslovom Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije, katera prikazuje dogajanje od leta 1867 do 1954 na področju Primorske, Bistriške in Brkinov, je pred 25 leti postavila ter postopno nadgrajevala kustosinja Vlasta Beltram.

Prostori, v katerih domuje sedanja zbirka novejše zgodovine so dotrajani in potrebni temeljite sanacije in adaptacije. Skozi leta je električna napeljava zastarela in predstavlja veliko nevarnost sami stavbi kakor tudi obiskovalcem. Zbirka nima urejenih klimatskih pogojev, saj nima ogrevanja,  tako predstavlja resno grožnjo predmetov, ki so razstavljeni, kakor tudi nezmožnost uporabe zbirke za pedagoške dejavnosti. Dotrajana streha ne opravlja svoje funkcije, saj ob dežju pušča na več mestih, in je zato bilo potrebno nekatere vitrine izprazniti, saj je dež poškodoval predmete. V zbirki je tudi poškodovan tlak, katerega je potrebno sanirati ter urediti kapilarno vlago. Zamenjati je potrebno vso stavbno pohištvo in omogočiti prezračevanje prostora, saj so sedaj vsa okna zaprta – nedostopna.

Primaren namen in cilj investicijskega projekta je z ureditvijo osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme, vzpostaviti stalno razstavo novejše zgodovine in omogočiti njeno širjenje, s tem pa izboljšanje pogojev za njen razvoj. Nova zbirka bo glavna referenčna zbirka novejše zgodovine s celostnim pregledom obdobja na celotnem slovenskem območju Jugozahodno od Ljubljane, postala pa bo tudi pomembna zbirka za prebivalstvo živeče v bližnji Italiji, predvsem v sosednji Furlaniji Julijski Krajini.

 

Opis predvidenih posegov:

Gradbeno obrtniška dela:

 • Rušitvena dela (Obstoječo streho je potrebno odkriti. Vse dobro ohranjene korce se shrani za ponovno uporabo. Obstoječe žlebove in vertikale se v celoti odstrani.)

Obstoječe ostrešje se ohrani – špirovci in deske, predvidi se nova podkonstrukcija strehe s toplotno izolacijo deb. 12 cm, sekundarno kritino in primorskimi korci. Montirajo se novi žlebovi. Na streho se namesti tudi nova klimatska naprava. Uredi se nova klimatizacija in prezračevanje.

Električne instalacije:

 • Elektroenergetsko napajanje
 • Stikalni bloki
 • Instalacijska oprema
 • Razsvetljava
 • Zasilna razsvetljava
 • Ogrevanje in hlajenje

Oprema:

 • Vitrine (Nakup prilagojenih vitrin, ki so potrebne za postavitev predmetov.)
 • Nakup opreme za deponiranje in pripravo nove razstave
 • Oprema za pedagoške kotičke (Urejanje pedagoških prostorov za pedagoško delo – nakup stolic in mizic, učnih tabel in montaža v prostor.)
 • Lutke za uniforme (Nakup, montaža in postavitev lutk za uniforme in nosilcev za tekstil. )
 • Drobni material za postavitev zbirke.

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/

Časovna izvedba projekta

April 2022 - Oktober 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 236.167,56 EUR
Lastna sredstva MOK: 142.196,70 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Ministrstvo za kulturo : 93.970,86 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 93.970,86 eur

Vrednost projekta ob zaključku

Vrednost projekta: 313.728,43 EUR
Lastna sredstva MOK: 219.757,57 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Ministrstvo za kulturo : 93.970,86 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 93.970,86 eur