Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje muzeja. Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

 

Časovna izvedba projekta

April 2013 - Avgust 2015

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.127.530,33 EUR
Lastna sredstva MOK: 289.575,74 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 60.000,00 EUR
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 777.954,59 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 837.954,59 eur