Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic

Sanacija ozelenitve in postavitev namakalnega sistema na obstoječih vpadnicah v skupni površini 11.111 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Sanacija ozelenitve in postavitev namakalnega sistema na obstoječih vpadnicah v skupni površini 11.111 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 67.414,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 67.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

Časovna izvedba projekta

December 2015 - December 2016

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 67.414,70 EUR
Lastna sredstva MOK: 414,70 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 67.000,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 67.000,00 eur