Oživimo podeželje

Trajnostni razvoj rekreativnega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre.

Namen projekta je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Rekreacijsko infrastrukturo želimo nadgraditi z namenom koherentnega razvoja podeželja in mesta ob sočasnem trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine. Prebivalcem zaledja želimo ponuditi in omogočiti razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivale na dvig kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Z inovativnimi pristopi bomo prispevali k preusmerjanju obiskovalcev na podeželje , krepitvi odnosov in povezovanju različnih razvojnih deležnikov in partnerjev urbanega in ruralnega okolja istrskih občin.

Rezultati operacije:

 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Urejene, očiščene in vzdrževane pohodne in druge tematske poti na širšem območju Kraškega roba
 • Obnovljenih 140 plezalnih smeri
 • Predstavitev lokalnih ponudnikov
 • Izvedenih nastopi lokalnih društev/kulturnih/skupin
 • Tematske nagradne igre
 • Kolesarski izlet z ogledom lokalnih znamenitosti
 • Vključitev zainteresiranih ponudnikov nastanitev v promocijske aktivnosti projekta
 • Izdelan promocijski material rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba
 • Zemljevid slovenske Istre z označenimi tematskimi potmi
 • Izveden ciklus izobraževanj za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja širšega območja Kraškega roba
 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič
 • Izvedena študijska tura za 5 do 7 novinarjev/spletnih vplivnežev/agentov iz Slovenije in tujih držav
 • Izvedena dvodnevna strokovna ekskurzija za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Oglaševalske akcije za promocijo gastronomije in rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, jumbo plakati, slikovni in video material)

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja

Časovna izvedba projekta

Januar 2021 - April 2023

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 214.873,20 EUR
Vrednost projekta MOK: 174.317,60 EUR
Lastna sredstva MOK: 61.497,95 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje : 145.322,80 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 145.322,80 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 112.819,65 eur

V sklopu projekta smo izdelali analizo rekreacijske infrastrukture na Kraškem robu, oceno stanja upravljanja in vzdrževanja ter predloge za nadaljni razvoj. Pripravljeno je bilo tudi tehnično poročilo.

Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov smo pripravili poslovni načrt za Vzpostavitev in upravljanje športno-rekreacijskega parka “Outdoor sports park – OSP”, ki pa se bo v nadaljevanju prilagodil potrebam in stanju na trgu.

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://skp.si/