Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper

Vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa. Izgradnja parkirišča v izmeri 3.147 m2 in 84 parkirnih mest.

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2014 - Februar 2015

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 625.157,12 EUR
Lastna sredstva MOK: 282.270,07 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 30.000,00 EUR
  • Kohezijski sklad : 312.887,05 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 342.887,05 eur