Parkirišče ob priključnem kraku Semedela

Izgradnja parkirišča za osebna vozila v neposredni bližini lokacije koles za najem in postajališča javnega potniškega prometa, skupne površine 5.245 m2, skupne zmogljivosti 186 parkirnih mest z izvedbo ustreznega odvajanja meteornih odpadnih voda ter javne razsvetljave s potrebno električno napeljavo ter izgradnjo povezovalne ceste.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Neposreden cilj investicije je izgradnja parkirišča za osebna vozila v neposredni bližini lokacije koles za najem in postajališča javnega potniškega prometa, skupne površine 5.245 m2, skupne zmogljivosti 186 parkirnih mest z izvedbo ustreznega odvajanja meteornih odpadnih voda ter javne razsvetljave s potrebno električno napeljavo ter izgradnjo povezovalne ceste. Parkirišče bo opremljeno z videonadzorom, polnilnima postajama za vozila na elektro pogon ter parkomati. Uveden bo enoten sistem plačevanja tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet.

 

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanjaSVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Časovna izvedba projekta

Avgust 2013 - Julij 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 494.585,87 EUR
Lastna sredstva MOK: 194.604,47 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Kohezijski sklad : 299.981,4 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 299.981,4 eur