Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Gradnja parkirne hiše P + R Sonce v Kopru

Namen investicije je razbremenjevanje oz. postopno umikanje mirujočega prometa v mestnem središču, uvedba alternativnih oblik dostopa in urejanje odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij.

Razbremenjevanje oz. postopno umikanje mirujočega prometa. Uvedba alternativnih oblik dostopa in urejanje odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij, spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem središču.

Cilji projekta:

 • Zmanjšanje obsega cestnega prometa;
 • povečanje uporabe javnega potniškega prometa;
 • zmanjšanje prometne obremenitve in posledično zmanjšanje izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka;
 • zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov na javnih površinah;
 • zmanjšanje obsega poti opravljenega z osebnimi avtomobili;
 • zagotavljanje varne poti v službo, šolo;
 • pestrejša izbira potovalnih načinov;
 • ohranjanje in krepitev zdravja;
 • zagotavljanje višjega življenjskega standarda;
 • povečanje kakovosti bivanja v občini;
 • urejenost in privlačnost odprtih mestnih površin in mestnih obal;
 • prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij;
 • varno in prijetno okolje;
 • življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci;
 • dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal.

Rezultati projekta:

 • Povečan delež potovanj, opravljenih z nemotoriranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom;
 • zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa.

 

Naložbo sofinnacira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Časovna izvedba projekta

Marec 2019 - November 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 6.581.609,59 EUR
Lastna sredstva MOK: 3.507.160,59 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • ESRR-EU : 2.459.559,20 EUR
 • ESRR-SLO : 614.889,80 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 3.074.449,00 eur

Vrednost projekta ob zaključku

Vrednost projekta: 6.171.344,12 EUR
Lastna sredstva MOK: 3.096.895,12 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • ESRR-EU : 2.459.559,20 EUR
 • ESRR-SLO : 614.889,80 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 3.074.449,00 eur

 

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: http://www.eu-skladi.si/ 

 

Fotografije ob poteku del v mesecu avgustu 2022 ter ob odprtju v mesecu novembru 2022.