Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016

Obnova sedmih ulic v starem mestnem jedru, ki so zaradi dotrajanosti asfalta potrebne prenove.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova sedmih ulic v starem mestnem jedru, ki so zaradi dotrajanosti asfalta potrebne prenove.

 

Časovna izvedba projekta

December 2015 - December 2016

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 67.365,50 EUR
Lastna sredstva MOK: 3.965,50 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 63.400,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 63.400,00 eur