Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru

Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

 

Časovna izvedba projekta

Junij 2008 - December 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.556.803,61 EUR
Lastna sredstva MOK: 107.289,49 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 1.291.232,25 EUR
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 158.281,87 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.449.514,12 eur