Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica

Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km ter 145 bivališč, katerim se rešuje problematika dostopa po slovenskem ozemlju.

 

Časovna izvedba projekta

Marec 2007 - Junij 2010

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.841.835,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 668.090,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 500.000,00 EUR
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 673.745,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.173.745,00 eur