Rekonstrukcija Pristaniške ulice od Vojkovega nabrežja do Piranske vpadnice

Rekonstrukcija 300 m cestišča, razširitev pločnika za pešce ter ureditev dotrajane komunalne infrastrukture.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Rekonstrukcija 300 m cestišča, razširitev pločnika za pešce ter ureditev dotrajane komunalne infrastrukture. Omogočiti tekoč in varen promet vseh udeležencev v prometu okrog starega mestnega jedra.

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2009 - Julij 2009

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.213.815,15 EUR
Lastna sredstva MOK: 537.542,15 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 676.273,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 676.273,00 eur