Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno

Ureditev obalnega in priobalnega pasu z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

Ureditev obalnega in priobalnega pasu z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

Rezultati projekta:

Družbeno-ekonomski cilji projektov v sanacijo nerevitaliziranih urbanih območij z ureditvijo zelene infrastrukture imajo vpliv predvsem na kakovost bivanjskega okolja, zdravje oziroma zdrav način življenja, družabno življenje (druženje, sprostitev, medgeneracijska interakcija, …), varstvo narave, turizem itd.

Najpomembnejši družbeno-ekonomski cilji projekta so:

 • prispevati k trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra,
 • aktivacija fizično degradiranega prostora z ureditvijo dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno,
 • odpraviti fizično degradacijo v tem delu Kopra,
 • izboljšati učinkovitost rabe prostora znotraj Kopra,
 • izboljšati kakovost javnih površin v Kopru,
 • izboljšati notranji potencial Kopra,
 • izboljšati turistično atraktivnost Kopra,
 • izboljšati turistično ponudbo Kopra (izboljšati urejenost obalnega pasu, ki bo prispeval k hitrejšemu razvoju turizma s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo na načelih trajnosti),
 • prispevati k celovitemu upravljanju zelenega sistema mesta,
 • izboljšati dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
 • izboljšati pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti,
 • izboljšati varnost pred naravnimi nesrečami, vključno s klimatskimi spremembami (škodljivim delovanjem morja),
 • izboljšati pogoje za dvig zaposlitvenih možnosti,
 • izboljšati prepoznavnost Mestne občine Koper in Kopra,
 • izboljšati infrastrukturno urejenost občine,
 • izboljšati kakovost bivanjskega okolja.

Cilji investicije so skladno s TUS mesta Koper:

 • prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja,
 • varno in prijetno okolje,
 • vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine),
 • življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci,
 • celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta,
 • povezanost zelenih in odprtih površin mesta in zaledja v sistem,
 • dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
 • programska raznolikost vsebin,
 • trajnostno načrtovanje in upravljanje z vodami in obalnim prostorom (zaščita pred škodljivim delovanjem voda, usklajenost med varstvom in rabami).

Z izvedbo investicije bo ustvarjen ali saniran odprt prostor na urbanih območjih 27.120 m2.

 

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2019 - Junij 2022

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 4.313.427,02 EUR
Lastna sredstva MOK: 3.542.872,02 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Evropski sklad za regionalni razvoj : 616.444,00 EUR
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 154.111,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 770.555,00 eur

 

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: http://www.eu-skladi.si/