Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa

Izgradnja vodovodnega omrežja in kanalizacije.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, voda in vodotokov, čiščenje odpadnih voda zagotovitev oskrbe s pitno vodo.Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 2,834 km. Dolžina odpadne kanalizacije: 4,874 km.Dolžina meteorne kanalizacije: 3,332 km. Število hišnih priključkov: 92.

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2010 - December 2011

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 3.842.939,1 EUR
Lastna sredstva MOK: 1.569.819,01 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 1.961.476,01 EUR
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 311.644,08 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 2.273.120,09 eur