Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa

Izgradnja ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij v zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 87 hišnimi priključki s 140 prebivalci, 425 m meteorne kanalizacije, obenem pa obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Projekt je v fazi izvajanja. Načrtovana izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja Škofij zajema izgradnjo fekalnih kanalov s priključitvijo na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije-Iplas-CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper s čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi. Neposredni cilj investicije je zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij v zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 87 hišnimi priključki s 140 prebivalci, 425 m meteorne kanalizacije, obenem pa obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.

 

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

Časovna izvedba projekta

Januar 2014 - Avgust 2015

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.087.811,26 EUR
Lastna sredstva MOK: 518.967,68 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 568.843,58 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 568.843,58 eur