Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – I. etapa

Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja sekundarnega kanlizacijskega omrežja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Ohranjanje in varovanje okolja. Dolžina rekonstruiranega vodovoda: 0,518 km. Dolžina odpadne kanalizacije: 2,175 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 1,977 km. Število hišnih priključkov: 58.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Časovna izvedba projekta

Januar 2010 - Avgust 2011

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.649.439,77 EUR
Lastna sredstva MOK: 703.668,42 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 945.771,35 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 945.771,35 eur