ECO2SMART-Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč

Na območju Semedelske Bonifike v Kopru bo urejen odvodni sistem z ekosistemskim pristopom.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov za krepitev na ekosistemu temelječe prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja nesreč. S tem KREPI odpornost obalnih območij vključenih v projekt. To namerava doseči preko kapitalizacije učinkov projekta ECO-SMART, kar vključuje: 1) Izboljšanje vpliva in utrditev učinkov, 2) prenos/ponovna uporaba dosežkov, 3) zagotavljanje boljše vidnosti z ozaveščanjem, izobraževanjem in participacijo deležnikov. V ECO2SMART so vključeni projektni partnerji iz Slovenije, Furlanije-Julijske krajine in Dežele Veneto. Projekt vključuje 3 projektne partnerje, ki so sodelovali v projektu ECO-SMART in bodo v vlogi dajalca  zagotovili učinke tega projekta trem novim projektnim partnerjem v vlogi prejemnikov, ki bi želeli te učinke prevzeti, ponovno uporabiti in nadgraditi.

Cilj projekta:

S projektnimi aktivnosti, bo projekt ECO2SMART zagotovil boljšo vidljivost rezultatov ECO-SMART, omogočil krepitev zmogljivosti (preko študijskih obiskov, e-katalog dobrih praks), izobraževanje (izobraževalnih dogodkov, novega svežnja izobraževalnih orodij za spletni izobraževalni portal), aktivno ozaveščanje (delavnice, družbena omrežja), informiranost (preko člankov v časopisih, konferenc, video posnetkov) in proaktivno vključevanje ciljnih skupin deležnikov v postopke participacije za pripravo pobud državljanov za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanje tveganja nesreč (preko skupne strategije in akcijskega načrta, ki ga bodo skupaj razvili PP, podpisa sporazuma, vzpostavitev skupnih omizij).

Rezultati projekta:

  • Pilotna investicija v ureditev odvodnega sistema na območju Semedelske Bonifike v Kopru.
  • Skupna strategija in akcijski načrt za aktivno participacijo državljanov v pobude za prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanju nesreč z ekosistemskim pristopov.
  • Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta.

Vodilni partner:

Mestna občina Koper

Ostali partnerji na projektu:

  • Znanstveno raziskovalno središče Koper, Slovenija
  • Občina Tržič (Monfalcone), Italija
  • Univerza v Padovi, Italija
  • SHORELINE SOC COOP, Italija
  • Consorzio Bonifica Veneto Orientale, Italija

 

Povzeava do spletne strani projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/eco2smart

Časovna izvedba projekta

September 2023 - Avgust 2025

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 719.954,24 EUR
Vrednost projekta MOK: 186.034,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 37.206,80 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Italia-Slovenija : 148.827,20 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 575.963,38 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 148.827,20 eur