ŠRC Koper – malo nogometno igrišče

Izgradnja dodatne športne površine – malega nogometnega igrišča v skupni izmeri 1.911,2 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Izgradnja dodatne športne površine – malega nogometnega igrišča v skupni izmeri 1.911,2 m2.

 

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 225.000,00 €

 

Časovna izvedba projekta

December 2015 - December 2016

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 271322,23 EUR
Lastna sredstva MOK: 271322,23 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 225.000,00 EUR