Trajnostne mobilnostne prakse v Alpski regiji (SAMBA)

Spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na območju Alp.

Projekt je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta SAMBA je spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na območju Alp (npr. javni prevoz, kolo, skupna mobilnost) z ustvarjanjem transnacionalne skupnosti in zagotavljanjem znanja in orodij za izvajanje politik spreminjanja vedenja, ki temeljijo na sistemih nagrajevanja in oblikovanja cen, ki so jih oblikovali državljani s pravično in neposredno povezavo z zunanjimi stroški prevoza.

V okviru projekta je Mestna občina Koper izvedla 3 ključne pilotne aktivnosti (peš bus, peš v vrtec in opolnomočenje starostnikov – vsi na kolo za aktivno starost), katerih namen je preverjanje učinka pozitivnih spodbud za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Projekti se osredotočajo na otroke in starostnike, promocija na osrednjem prireditvi evropskega tedna mobilnosti pa je zajela tudi splošno javnost. Vse aktivnosti so vsebovale sisteme nagrajevanja v primeru aktivne udeležbe in izvajanja aktivnosti skladno s cilji.

Vodilni partner:

 • Regija Piemont, Italija

Partnerji v projektu:

 • Višji institut za teritorialne sisteme in inovacije, Italija
 • Provinca Padova, Italija
 • Mesto Chieri, Italija
 • Departma Isère, Francija
 • Regionalni naravni park Vercos, Francija
 • Magistrat Salzburg, Avstrija
 • Raziskovalni studiji Avstrija, raziskovalno društvo mbH, Avstrija
 • Prometno in tarifno združenje München, Nemčija
 • Poslovno podporni center Kranj, Slovenija
 • Mestna občina Koper, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Climate Alliance, Nemčija

Sklad: ESRR

 

Povezava na spletno stran projektahttps://www.alpine-space.eu/projects/samba/en/home

Časovna izvedba projekta

Junij 2018 - Maj 2021

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 2.036.192,55 EUR
Vrednost projekta MOK: 86.223,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 13.015,32 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Interreg Alpin Space : 1.718.013,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.718.013,00 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 73.753,44 eur