Ureditev dodatnih športnih površin v športnem parku Bonifika v Kopru

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: S prenovo obstoječih in izvedbo novih športnih površin omogočiti vsem uporabnikom izredno pomembne športne površine, ki bodo pripomogle k izboljšanju pogojev za njihovo delovanje.

 

Časovna izvedba projekta

Maj 2013 - Maj 2014

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 566.035,59 EUR
Lastna sredstva MOK: 481.035,59 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Fundacija za šport : 85.000,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 85.000,00 eur