Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: 7291,40 m2 nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 51.000,00 €

Datum začetka operacije: maj 2017

Datum zaključka operacije: januar 2019

Časovna izvedba projekta

Maj 2017 - Januar 2019

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 8.201.860,64 EUR
Lastna sredstva MOK: 1.882.708,04 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Evropski sklad za regionalni razvoj : 5.679.248,60 EUR
  • Fundacija za šport : 51.000,00 EUR
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 588.904,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 6.319.152,6 eur