Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion

Ureditev razgledne ploščadi ob Bastionu pri panoramskem dvigalu v skupni izmeri cca 150 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ureditev razgledne ploščadi ob Bastionu pri panoramskem dvigalu v skupni izmeri cca 150 m2.

 

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 49.000,00 €

 

Časovna izvedba projekta

December 2015 - December 2016

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 198.077,40 EUR
Lastna sredstva MOK: 97.077,40 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 101.000,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 101.000,00 eur