Vstopna točka za raziskovanja Kraškega roba in zelenega podeželja

Izgradnja 323,05 m2 velikega objekta vstopne točke Kraški rob, izvedba zunanje ureditve, opremljanje nove vstopne točke, vzpostavitev 2 novih turističnih produktov ter 3 enot dodatne turistične ponudbe na lokaciji vstopne točke Kraški rob.

Namen projekta je vzpostavitev skupne turistične infrastrukture in novih turističnih produktov za trajnostni razvoj turizma na območju Kraškega roba, dvig konkurenčnosti destinacije Mediteranska & Kraška Slovenija in dvig kakovosti doživetij turistov, izboljšanje vključenosti domačega prebivalstva v koristi od turizma ter trajnostni razvoj MOK. Izgradnja 323,05 m2 velikega objekta vstopne točke Kraški rob, izvedba zunanje ureditve, opremljanje nove vstopne točke, vzpostavitev 2 novih turističnih produktov ter 3 enot dodatne turistične ponudbe na lokaciji vstopne točke Kraški rob.

Cilji projekta:

 • izgradnja skupaj 323,05 m² velikega objekta vstopne točke Kraški rob (razstavni prostor, razgledna ploščad, skladišče, sanitarije, …),
 • izvedba zunanje ureditve vstopne točke (dostopna pot, parkirne površine, tlakovanje, zelene površine, …),
 • opremljanje nove vstopne točke Kraški rob (notranja oprema objekta, digitalna in IT oprema, sanitarna oprema, oprema za tržnico, oprema za kulturne in kulinarične prireditve, …),
 • vzpostavitev 2 novih turističnih produktov na Kraškem robu,
 • vzpostavitev 3 enot dodatne turistične ponudbe na lokaciji vstopne točke Kraški rob,
 • izvedba ustreznega tržnega komuniciranja.

Rezultati projekta:

 • izboljšanje kakovosti in celoletnosti turistične ponudbe v turistični destinaciji Mediteranska & Kraška Slovenija (nova turistična produkta in nova skupna turistična infrastruktura, nova in nadgrajena obstoječa turistična ponudba bo privabljala turiste skozi celo leto),
 • izboljšanja zadovoljstva turistov, lokalne skupnosti in zaposlenih v turističnem sektorju v turistični destinaciji Koper (projekt bo prispeval k dvigu kakovosti doživetij turistov ter izboljšal vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma),
 • prispevati k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma ter k pozicioniranju turizma kot generatorja vrednosti v drugih panogah (projekt bo prispeval tudi k izboljšanju poslovanja drugih gospodarskih subjektov na območju Kraškega roba),
 • prispevati k razogljičenju in uravnoteženju slovenskega turizma (projekt »Kraški rob« bo s ponujanjem aktivnosti v naravi in tamkajšnje kulturne dediščine ter z lokalno ponudbo najrazličnejših pridelkov in izdelkov trajnostno naravnan in bo s svojo vsebino prispeval k ogljični nevtralnosti Slovenije).

Vir financiranja:

 • Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

 

Povezava na spletno stran sofinancerja: https://evropskasredstva.si/

Časovna izvedba projekta

Marec 2023 - Marec 2024

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 586.800,00 EUR
Vrednost projekta MOK: 586.800,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 236.800,00 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Načrt za okrevanje in odpornost : 350.000,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 350.000,00 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 350.000,00 eur