Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike (INTER BIKE II)

Projekt Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne. Vzpostavljene so tri multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije-Julijske krajine in vzhodnega Veneta. Projekt spodbuja lokalne oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju turizma

Projekt želi vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju vožnje z avtomobilom. To so omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo in izboljšanje kakovosti storitev za kolesarje. Projekt namerava okrepiti čezmejno sodelovanje na področju razvoja mobilnosti in turizma z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora, v katerem bodo predstavniki politične in izvajalske ravni.

Vodilni partner:

  • Regionalni razvojni center Koper

Partnerji projekta:

  • Mestna občina Koper
  • Comune di Monfalcone
  • GAL Venezia Orientale
  • Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Sklad: ESRR

 

Povezava na spletno stran projektahttps://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII

Časovna izvedba projekta

September 2017 - Oktober 2020

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.054.517,70 EUR
Vrednost projekta MOK: 237.421,20 EUR
Lastna sredstva MOK: 35.613,18 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Italia-Slovenija : 201.808,02 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 896.340,05 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 201.808,02 eur