Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Novogradnja osnovne šole v skupni kvadraturi 279,53 m2 in obnova osnovne šole v skupni kvadraturi 67,57 m2.

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Novogradnja osnovne šole v skupni kvadraturi 279,53 m2 in obnova osnovne šole v skupni kvadraturi 67,57 m2.

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 110.000,00 €

Časovna izvedba projekta

December 2016 - December 2017

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 459.901,96 EUR
Lastna sredstva MOK: 315.023,96 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije : 144.878,00 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 144.878,00 eur