ZeleNatura-Izboljšanje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana

Projekt ZeleNatura izboljšuje urbana območja mest na severnem Jadranu z zeleno infrastrukturo ter ozavešča in izobražuje prebivalstvo čezmejnega območja o raznolikih ekosistemskih storitvah.

Glavni cilj projekta je izboljšati urbana območja mest severnega Jadrana z zeleno infrastrukturo, izboljšati orodja in metode upravljanja in spremljanja stanja zelene infrastrukture ter
ozaveščati in izobraževati prebivalce čezmejnega območja o raznolikih storitvah zelene infrastrukture.

V okviru projekta bo izdelan skupni načrt standardizacije zelene urbane obnove na območju severnega Jadranu, ki bo osnova za nadaljnje pripravo lokalnih dokumentov in izvajanje pilotnih dejavnosti.

Mestna občina Koper bo vodila celotno komunikacijo projekta,  prispevala bo aktualne informacije o projektu za objave na družbenih omrežjih in spletni strani projekta. Organizirala bo dve poučni delavnici na temo zelene infrastrukture.

Na območju Mestne občine Koper in občin Kastav in Izola bodo zgrajeni zeleni urbani vrtovi, ki bodo najenjeni vrtičkarjem.

Mestna občina Koper bo  izvedla investicijo izgradnje urbanih vrtov. Na območju Olma bo uredila funkcionalne urbane vrtičke, uredila bo dostopne poti in odvodnjavanje ter vodno zajetje, v katerem se bo zbirala deževnica. Pripravila bo  promocijski video, ki bo prikazal izgradnjo urbanih vrtov v Kopru in njihov pomen. Izvajala bo mesečno medijsko promocijo na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

V sklopu projekta bo izvedla kataster dreves. Najela bo aplikacijo, ki bo sinhronizirana z bazo podjetja Marjetica Koper. V sklopu aktivnosti bo zunajji izvajalec preštel in evidentiral cca 3000 dreves na območju urbanega dela Kopra. Nabavila bo meteorološko postajo in digitalni prikazovalnik, na katerem bodo podatki o temperaturi zraka, morja, UV, prašnih delcev in drugih vremenski podatkov.

V sklopu prekomejne aktivnosti projekta, bo potekala izmenjava dobrih praks. V sklopu projekta bodo sofinancirane prireditve, na katerih se bodo vrtičkarji in drugi kmetje predstavili s svojimi izdelki. MOK bo v sklopu projekta sofinanciral, v letu 2025, izvedbo prireditve, v vrednosti 15.000,00 EUR.

Vodilni projektni partner:

  • Občina Kastav (HR)

Projektni partnerji:

  • Mestna občina Koper
  • Občina Izola
  • Lokalan akcijska grupa “Terra liburnia” (HR)
  • Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta
  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Inštitut za poljedelsko zoologijo

 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Interreg Slovenija-Hrvaška VI-A 2021-2027.

Povezava na spletno stran sofinancerja: http://www.si-hr.eu/si2/program/ip-si-hr-21-27/

Povezava na spletno stran projekta: https://www.facebook.com/people/ZeleNatura/61557896505142/?_rdr

Časovna izvedba projekta

Marec 2024 - Avgust 2026

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 2.088.912,19 EUR
Vrednost projekta MOK: 583.358,00 EUR
Lastna sredstva MOK: 116.671,60 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
  • Interreg Slovenija-Hrvaška : 466.686,40 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.671.129,74 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 466.686,40 eur