Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Živeti na Kraškem robu (LIKE)

Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in začenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od česar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta.

Vodilni partner:

 • Istarska županija, Hrvaška

Partnerji projekta:

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Udruga BIOM
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Univerza na Primorskem FAMNIT
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Javna ustanova Natura Histrica
 • Mestna občina Koper
 • Javna ustanova “Park prirode Učka”
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Podeželska kmetijsko – turistična zadruga Bržanija, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., socialno podjetje

 

Sklad: ESRR

Povezava na spletno stran projektahttps://keep.eu/projects/18014/

Časovna izvedba projekta

September 2017 - Februar 2020

Vrednost projekta ob prijavi

Vrednost projekta: 1.528.377,31 EUR
Vrednost projekta MOK: 104.554,39 EUR
Lastna sredstva MOK: 15.561,81 EUR
Vrednost sofinanciranih sredstev:
 • Interreg Slovenija-Hrvaška : 88.183,44 EUR
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev: 1.299.120,71 eur
Skupna vrednost sofinanciranih sredstev MOK: 88.183,44 eur