Preglej vse novice

Do 31. marca se zbirajo predlogi za najvišja občinska priznanja

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Koprska občina je objavila javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper za leto 2023, in sicer Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo. Občani, podjetja, organizacije in skupnosti lahko predloge za podelitev priznanj posredujejo do vključno 31. marca.

Občinski svet podeljuje Priznanje 15. maj občankam oziroma občanom za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Pri tem se v koledarskem letu podelijo največ tri priznanja. Priznanje z veliko plaketo pa občinski svet podeljuje občankam oziroma občanom ali družbenim organizacijam za uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo bodisi občani bodisi podjetja, organizacije in skupnosti. Pri tem morajo predlogi vsebovati podatke o predlagatelju in kandidatu, navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Rok za oddajo predlogov je 31. marec 2023. Več si lahko preberete na povezavi.