Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri

Eko sklad – ENSVET

 

Ni ga čez dober brezplačen nasvet!
Energetsko svetovanje mreže Ensvet

 

 • Prenavljate?
 • Gradite?
 • Vas pozimi zebe?
 • Je poleti vroče doma?
 • So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?
 • Kaj pa denar za energetsko prenovo?

Odgovore poiščite v vam najbližji svetovalni pisarni!

 

Kaj vse so teme svetovanja?

1. Ogrevanje:

 

2. Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš:

 

3. Obnovljivi viri energije:

 

4. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s.

 

5. Mobilnost

 • Električna in druga vozila na alternativne pogone

 

6. Varčevanje energije

 

Na svetovanje se pripravite

 1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite prek spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor. Na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku.
 2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
 3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu.
 4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
 5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
 6. Pri svetovanju se naredi zapisnik, na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

 Krediti
JP 65OB19 Kreditiranje okoljskih naložb občanov
Nepovratne finančne spodbude
JP 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
JP 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
JP 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
JP 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
JP 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
JP 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
JP 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

 

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. Če dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01 241 48 20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur ali vprašanje pošljete po elektronski pošti.

 

Eko sklad, j. s.