Preglej vse novice

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Ministrstvo za okolje in prostor RS obvešča javnost o javni razgrnitvi, ki bo potekala od 22.05. do 21.06.2017, javna obravnava pa bo 07.06.2017. 

Javno naznanilo in informacije o javni razgrnitvi so dostopni na spletnih straneh Ministrstva.
Javno naznanilo, informacije o javni razgrnitvi ter gradivo so dostopni na spletnih straneh Ministrstva.