Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorkega načrta za polje vetrnih elektrarn Golič

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja kot pripravljavec prostorskih aktov, objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Golič. V času objave gradiva ima javnost možnost nanj dati predloge in pripombe. 

Pobuda bo med 26.majem in 27.junijem javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI. Pobuda bo v tem času razgrnjena v prostorih Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10. Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala javno predstavitev, in sicer v sredo, 8. junija 2022 ob 16. uri v prostorih Pretorske palače na Titovem trgu 3 v Kopru.

Javnost ima v času javne objave možnost dati predloge in pripombe, javnost jih lahko poda na javni predstavitvi ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za okoljr in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana oziroma elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki zadeva navede ključne besede Pobuda za DPN za PVE Golič.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Gradivo je dostopno tukaj in na strani Ministrstva za okolje in prostor.