Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »Trgovsko poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti«

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev bo potekala od 22. januarja do 20. februarja 2014, javna obravnava pa bo 29. januarja 2014 ob 16. uri.