Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje»

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev bo potekala od 29.10.2012 do 29.11.2012, javna obravnava pa 07.11.2012 ob 16. uri.