Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper z dodatkom

Kategorija: Splošno, OPN, Urejanje prostora
Datum objave:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja bo od 14. februarja 2022 do 31. marca 2022. V tem času bo gradivo razgrnjeno v avli občinske uprave Mestne občine Koper, v vseh krajevnih skupnostih Mestne občine Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper bo javno razgrnila naslednje gradivo:

  • dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper (v nadaljevanju OPN), ki sta ga pripravila izdelovalca Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana in LOCUS prostorske informacijske rešitve d. o. o., Ljubljanska cesta 76, Domžale v sodelovanju s PS Prostor d. o. o., Pristaniška 12, Koper ter
  • Okoljsko poročilo za OPN Mestna občina Koper z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, ki ju je izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investicije d. o. o., Ljubljanska cesta 72, Domžale, pod številko projekta 366/20, januar 2021.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 14. februarja 2022 do vključno 31. marca 2022:

  • na spletni strani Mestne občine Koper,
  • v veži upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
  • v prostorih vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

V okviru javne razgrnitve bo Mestna občina Koper izpeljala tudi več javnih obravnav gradiva, katerih datumi so objavljeni v javnem naznanilu. Javnost lahko v času javne razgrnitve poda pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Rok za oddajo pripomb in predlogov se izteče v četrtek, 31. 3. 2022.  

Podrobnejša navodila o poteku javne razgrnitve in javnih obravnav ter možnosti podajanja pripomb in predlogov so zapisana v javnem naznanilu. Javno naznanilo je objavljeno na spletnem portalu Mestne občine Koper (https://www.koper.si/regulation/obcinski-prostorski-nacrt/) ter na oglasnih deskah v Mestni občini Koper in posameznih krajevnih skupnostih MOK.