Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev PUP za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev bo potekala od 13.02.2012 do 27.02.2012, javna obravnava bo 15.02.2012 ob 16. uri v sejni dvorani (pritličje) upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.